• RANDOMNESS

    Ansabeh? #4 : Trenta’y Singko

    Bago ako matulog kagabi nag-iisip ako nang kung anong pwedeng maisulat dito para sa ikatatlumpu’t limang kaarawan ko. Magsulat kaya ako nang 35 mga aral na natutuhan ko sa buhay? O kaya naman tungkol sa 35 pinakapaborito kong K-drama series? Naisip ko din na dahil isa akong fangirl, maglista kaya ako ng 35 pangalan ng aking mga iniidolo. Pero dahil hindi ko makumpleto ang 35 sa isa mga yan, pinili ko na ibahagi na lang kung paano ko pinagdiwang ang aking kaarawan. Bawat tao ay may iba’t ibang pagtingin at pakiramdam sa tuwing magdiriwang ng kaarawan. May naghahanda ng maraming…